Engineer Innovatie

Published
8 september 2023
Location
Rotterdam, Netherlands
Category
Provincie
Zuid-Holland

Description

 

Functienaam:  

Innovation Engineer

 

 

Doelstelling:  

Uitvoeren van onderzoek naar technische ontwikkelingen en/of nieuwe technologieën.

_______________________________________________________________________

 

Plaats in de organisatie:  

­ Manager Innovation

Innovation Engineer

 

 

RESULTAATGEBIEDEN

 

Technologische ontwikkelingen

- Volgen en analyseren van informatie en technische ontwikkelingen, wet- en regelgeving, normen en standaarden met betrekking tot scheeps- en jachtbouw wereldwijd

 

Product- en procesverbetering

- Doorspreken van de onderzoeksopdracht met leidinggevende en zo nodig vragen van additionele informatie - Op basis van projectplanning van leidinggevende opstellen van een plan van aanpak en, na goedkeuring door leidinggevende, uitvoeren - Uitvoeren van onderzoek naar technische ontwikkelingen en/of nieuwe technologieën in relatie tot het product van de onderneming - Opstellen van onderzoeksrapportages, doen van aanbevelingen, motiveren en toelichten van gemaakte keuzes

 

Kennis

- Ondersteunen van de interne organisatie met technisch advies, analyse en informatievoorziening

 

KENMERKEN

 

Communicatie

- Leidinggevende met betrekking tot rapportages, voortgang, werkoverleg, afstemmen van werkzaamheden - Interne organisatie voro technisch advies, analyse en informatievoorziening - Derden in het kader van kennisverwerving, onderzoeken van potentiële technische vernieuwing

Kennis van de Engelse taal (m/s) is vereist voor het opstellen van onderzoeksrapportages, lezen, bespreken en documenteren van technische informatie.

 

 

 

Bevoegdheden

- Opzetten (Plan van Aanpak) en na goedkeuring uitvoeren van technisch onderzoek - Interpreteren, beoordelen en documenteren van onderzoekbevindingen. Formuleren, motiveren en toelichten van aanbevelingen. - Technisch ondersteunen en adviseren van de interne organisatie.

 

Verantwoordelijkheden

- Uitvoeren, analyseren en documenteren van technisch onderzoek op basis van opdrachten van leidinggevende en binnen gestelde kaders van projectplanning en –budgettering - Doen van aanbevelingen voor proces- en productverbetering - Geven van technisch advies - Bewaken van vertrouwelijk karakter van gegevens en informatie - Volgen van procedures, bedrijfsregels, richtlijnen, (nationale en internationale) wet- en regelgeving, normen en standaarden, veiligheid-, kwaliteits-, en milieuvoorschriften voor zover het voor de functie van toepassing is

 

Profiel

HTS/TU diploma
Enige ervaring in onderzoek en engineering binnen de scheeps/jachtbouw branche
Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal

Related Jobs

Project Engineer Jachtbouw   Leiden, Netherlands
8 september 2023
Jr. Engineer Jachtbouw   Leiden, Netherlands
8 september 2023
8 september 2023
Sales Engineer (inside)   Rotterdam, Netherlands
8 september 2023
Project Engineer (Mechanical)   Rotterdam, Netherlands
6 juni 2023
Engineer Innovatie