Engineer Innovatie

Welkom op de vacaturebank van de VINCO Group. Om naar de website te gaan van VINCO klik hier
Published: 7 september 2018
Location
Rotterdam, Netherlands
Provincie
Zuid-Holland

Description

 

Functienaam:  

Innovation Engineer

 

 

Doelstelling:  

Uitvoeren van onderzoek naar technische ontwikkelingen en/of nieuwe technologieën.

_______________________________________________________________________

 

Plaats in de organisatie:  

­ Manager Innovation

Innovation Engineer

 

 

RESULTAATGEBIEDEN

 

Technologische ontwikkelingen

- Volgen en analyseren van informatie en technische ontwikkelingen, wet- en regelgeving, normen en standaarden met betrekking tot scheeps- en jachtbouw wereldwijd

 

Product- en procesverbetering

- Doorspreken van de onderzoeksopdracht met leidinggevende en zo nodig vragen van additionele informatie - Op basis van projectplanning van leidinggevende opstellen van een plan van aanpak en, na goedkeuring door leidinggevende, uitvoeren - Uitvoeren van onderzoek naar technische ontwikkelingen en/of nieuwe technologieën in relatie tot het product van de onderneming - Opstellen van onderzoeksrapportages, doen van aanbevelingen, motiveren en toelichten van gemaakte keuzes

 

Kennis

- Ondersteunen van de interne organisatie met technisch advies, analyse en informatievoorziening

 

KENMERKEN

 

Communicatie

- Leidinggevende met betrekking tot rapportages, voortgang, werkoverleg, afstemmen van werkzaamheden - Interne organisatie voro technisch advies, analyse en informatievoorziening - Derden in het kader van kennisverwerving, onderzoeken van potentiële technische vernieuwing

Kennis van de Engelse taal (m/s) is vereist voor het opstellen van onderzoeksrapportages, lezen, bespreken en documenteren van technische informatie.

 

 

 

Bevoegdheden

- Opzetten (Plan van Aanpak) en na goedkeuring uitvoeren van technisch onderzoek - Interpreteren, beoordelen en documenteren van onderzoekbevindingen. Formuleren, motiveren en toelichten van aanbevelingen. - Technisch ondersteunen en adviseren van de interne organisatie.

 

Verantwoordelijkheden

- Uitvoeren, analyseren en documenteren van technisch onderzoek op basis van opdrachten van leidinggevende en binnen gestelde kaders van projectplanning en –budgettering - Doen van aanbevelingen voor proces- en productverbetering - Geven van technisch advies - Bewaken van vertrouwelijk karakter van gegevens en informatie - Volgen van procedures, bedrijfsregels, richtlijnen, (nationale en internationale) wet- en regelgeving, normen en standaarden, veiligheid-, kwaliteits-, en milieuvoorschriften voor zover het voor de functie van toepassing is

 

Profiel

HTS/TU diploma
Enige ervaring in onderzoek en engineering binnen de scheeps/jachtbouw branche
Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal
Toepassen
 upload file ... Limit reached, delete at least one file below to add more.  


 upload file ... Limit reached, delete at least one file below to add more.  

Related Jobs

Electrical Engineer   Den Haag - Rotterdam, Netherlands
7 september 2018
Project Engineer Jachtbouw   Leiden, Netherlands
7 september 2018
Jr. Engineer Jachtbouw   Leiden, Netherlands
7 september 2018
7 september 2018
Sales Engineer (inside)   Rotterdam, Netherlands
7 september 2018